معرفی نرم افزار فرادید ( ثبت تصویر شخص در هنگام اخذ اثر انگشت )

آیا شما هم نیاز دارید تا در هنگام تایید سند رسمی و در لحظه اخذ اثرانگشت، به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر، تصویر شخص گرفته شده و به همراه اطلاعات هویتی وی و همچنین اطلاعات سند، در محلی امن نگهداری شود و به راحتی قابل جستجو باشد!!!!!!!!!!!

نرم افزار فرادید فرادید فرادید فرادید با هدف تصویربرداری هوشمند از اشخاص سند پاسخگوی این نیاز است.

نرم افزار فرادید در یک نگاه

نرم‌افزار فرادید، امکان ذخیره و نگهداری خودکار تصویر اشخاص سند را در هنگام اخذ اثرانگشت، برای دفترخانه فراهم می کند. این تصویربرداری به صورت خودکار بوده و بدون دخالت کاربر انجام می شود. همچنین به صورت خودکار، اطلاعات هویتی شخص و اطلاعات اصلی سند به تصویر گرفته شده الصاق می شود. زمان تصویربرداری نیز در زیر عکس درج می شود. علاوه بر موارد فوق، به صورت خودکار نسخه PDF سند در کنار تصویر نگهداری می شود. تمامی اطلاعات فوق در یک بانک اطلاعات امن در محل دفترخانه ذخیره شده و امکان جستجوی پیشرفته و آسان وجود دارد.

قابلیت های اصلی نرم افزار فرادید

ثبت خودکار تصویر اشخاص

ثبت خودکار تصویر اشخاص

ثبت خودکار تصویر شخص در لحظه اخذ اثر انگشت

بدون دخالت کاربر و حتی یک کلیک

الصاق خودکار اطلاعات شخص،

الصاق خودکار اطلاعات شخص،


الصاق خودکار اطلاعات شخص، اطلاعات اصلی سند، تاریخ و زمان به تصویر شخص
ایجاد بانک اطلاعاتی امن

ایجاد بانک اطلاعاتی امن


ایجاد بانک اطلاعاتی امن در محل دفترخانه به منظور نگهداری تصاویر به همراه اطلاعات الصاق شده با امکان جستجوی پیشرفته و آسان

دستاوردهای استفاده از نرم افزار فرادید چنین است:

  • کاهش احتمال جعل هویت از سوی اشخاص سند
  • کاهش تبعات ناشی از جعل هویت و انکار امضای اسناد رسمی
  • ایجاد بانک اطلاعات اسناد و PDF مربوطه در محل دفترخانه
  • تحقق تبصره ۳ ماده ۸ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر بدون دخالت کاربر

ثبت خودکار تصویر شخص

ثبت خودکار تصویر شخص در لحظه اخذ اثر انگشت

ثبت زمان

ثبت اطلاعات زمان ثبت تصویر

الصاق خودکار PDF

الصاق خودکار نسخه PDF سند به تصویر

دخیره در محل دفترخانه

نگهداری تصاویر به همراه اطلاعات الصاق شده در محل دفترخانه

الصاق خودکار اطلاعات هویتی

الصاق خودکار اطلاعات شخص و اطلاعات اصلی سند

ایجاد بانک اطلاعاتی امن

ایجاد بانک اطلاعاتی امن با امکان جستجوی پیشرفته و آسان

با نرم افزار فرادید تصویر اشخاص در لحظه اخذ اثر انگشت را ثبت نمایید. ثبت خودکار تصویر شخص در لحظه اخذ اثر انگشت

نرم افزار فرادید (تصویربرداری هوشمند از اشخاص سند) هوشمند و بدون نیاز به حتی یک کلیک است.​

ویدو فرادید ( نرم افزار خودکار ثبت تصویر شخص در لحظه اخذ اثر انگشت)

ویدو فرادید ( نرم افزار خودکار ثبت تصویر شخص در لحظه اخذ اثر انگشت)