سیستم بایگانی الکترونیک

شرکت فراد با دارا بودن سوابق فراوان در زمینه آرشیو الکترونیک، تجربه‌های متعددی از جمله طراحی طرح آرشیو الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بایگانی دفترخانه‌های اسناد رسمی و … در زمینه بایگانی الکترونیک دارا است. در این نرم‌افزار امکان داده‌آمایی، اسکن و نگهداشت اسناد و مدارک و مستندات مربوط به آن به صورت کامل فراهم‌شده است. این سیستم دارای ویژگی‌های مهم زیر است:

√ امکان ثبت (داده‌آمایی) تمامی اقلام اطلاعات اسناد و مدارک
√ اقدامات کنترلی برای جلوگیری از اشتباه در ورود اطلاعات (شامل کنترل تکراری بودن شماره ترتیب و …)
√ تکمیل خودکار اطلاعات سند (با ورود شماره ملی یا نام و نام خانوادگی)
√ امکان ثبت اطلاعات و آرشیو الکترونیک هم‌زمان توسط چند کاربر (در نسخه‌های تحت شبکه)
√ اسکن و بارگذاری تصاویر اسناد و مدارک به‌صورت تکی و دسته‌ای
√ اسکن مستقیم پرونده‌ها و اسناد از طریق اسکنر
√ امکان ویرایش تصاویر بعد از بارگذاری
و…