شرکت فراد نوآور با ترکیبی از متخصص و مجربین در رشته های مهندسی سیستم، مهندسی نرم افزار، حقوق، خدمات مدیریت و آمار فعالیت خود را آغاز نمود. مدیران و همکاران شرکت دارای تجربه فراوان در مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه های کلان و خرد در حوزه های فناوری اطلاعات و طراحی، تولید و استقرار نرم افزارهای تخصصی به ویژه نرم افزارهای حقوقی و قضایی می باشند. همچنین انجام مطالعات راهبردی و سیستمی از سایر حوزه های تخصصی شرکت به شمار می آید. بر این اساس شرکت آمادگی ارایه خدمات به مدیران و سازمان های داخلی و بین المللی را در حوزه های مذکور دارد.

حوزه های فعالیت شرکت فراد نوآور

مشاوره در خصوص بهبود سیستم ها و توسعه مدیریت​

مشاوره در خصوص بهبود سیستم ها و توسعه مدیریت​

ساخت و تولید نرم افزارهای سفارشی مشتری​

ساخت و تولید نرم افزارهای سفارشی مشتری​

ارایه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات​

ارایه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات​