تماس با شرکت فراد نوآور

نشانی: تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان کاووسی فر – خیابان باربد – پلاک ۳۰

شماره تماس: ۸۸۵۲۸۱۴۷- ۸۸۵۲۸۱۴۸

فاکس: ۸۸۵۰۳۹۰۸

پست الکترونیک : info@faradnoavar.com