مشاوره سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی

مشاوره سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی

مشاور مدیریت اغلب راه‌های بهبود کارایی سازمان را بررسی کرده و بهترین گزینه و راه حل را به مدیران ارشد پیشنهاد می‌کند. مشاور مدیریت به مدیران در حوزه‌های مختلفی چون افزایش سودآوری، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد، آنالیز فرایند، توسعه فناوری، مدیریت تغییر، تدوین استراتژی، توسعه محصولات یا روش استخدام و آموزش نیروی انسانی، مشاوره می‌دهد. شرکت فراد نوآور خدمات مشاوره‌ای خود را به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مراکز دولتی و عمومی در قالب بخش‌های زیر ارائه می‌دهد:
مطالعات راهبردی در سطح مدیریت ارشد سازمان‌ها و نهادها و به طور معمول در قالب برنامه راهبردی یا برنامه استراتژیک انجام می‌شود. برنامه راهبردی با تدوين چشم‌انداز و راهبردهای كلان، نقشه‌اي كامل برای حركت و رسيدن به وضع مطلوب را نشان می‌دهد. برنامه راهبردی با تدوين چشم‌انداز و راهبردهای كلان، نقشه‌اي كامل برای حركت و رسيدن به وضع مطلوب را نشان مي‌دهد. به عبارتی این سند، نقشه راهی است که نشان می‌دهد شرکت یا سازمان باید چه مسیری را طی کند تا به اهداف بلندمدت خود برسد. این سند می‌تواند از یک صفحه تا یک کتابچه جامع باشد، که اندازه و حجم آن به بزرگی سازمان و پیچیدگی‌های محیطی آن بستگی دارد. فرآیند توسعه یک برنامه استراتژیک به مدیر و تیمش کمک می‌کند تا در هر لحظه بتوانند مسیر خود را بسنجند. اینکه کجا بوده‌اند؟ کجا می‌خواهند بروند؟ و چگونه می‌خواهند بروند؟ برای تدوین برنامه راهبردی نیاز به مدل و روش‌شناسی مشخص و استانداردی است که این مدل بسته به اندازه و نوع کسب و کار سازمان‌ها می‌تواند متفاوت باشد. اما علی رغم تفاوت‌ها و مغایرت‌هایی که در مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک وجود دارد، مولفه‌های کلی برنامه‌ریزی استراتژیک کمابیش مشابه است که در ادامه به صورت مختصر بیان شده است:

چشم‌انداز (Vision) :

چشم‌‌انداز، تصوير مطلوب سازمان در آينده است. به‌عبارت‌ دیگر بيانيه چشم‌انداز تعيين آينده سازمان ازنظر محصولات، بازار و ذينفعان می‌پردازد. چشم‌انداز می‌تواند به‌صورت يك هدف كمی و مشخص باشد و يا به‌صورت يك عبارت كلی كه صرفاً تصويری از آينده درازمدت ارائه ‌كند.

مأموريت (Mission) :

مأموريت بيان‌كننده فلسفه وجودی و ماهيت سازمان است. در بيانيه مأموريت به تعيين محدوده عمليات سازمان شامل نوع خدمات، ذينفعان و محل‌های جغرافيايی پرداخته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر بيانيه مأموريت به اين سؤال پاسخ میدهد كه ماهيت سازمان چيست و چه‌کاری انجام می‌دهد؟

اهداف : Goals

به طور کلی مراد از هدف همان مفهومی است که در بیان واژه goal بیان شد. در ادبیات مدیریت رایج است که اهداف باید SMART باشند که از حروف اول پنج کلمه Specific (مشخص)، Measurable (قابل‌اندازه‌گیری)، Attainable (قابل‌دستیابی)، Realistic (واقع‌گرایانه) و Timely (دارای افق زمانی) است.

راهبرد : Strategy

راهبرد معادلی است كه براي واژه راهبرد (strategy) ساخته‌شده است. برای تعریف راهبرد، لازم است که ابتدا ویژگی‌های آن شناسایی شود. راسل ای کاف، از دانشمندان بسیار معتبر علوم سیستم و مدیریت، ویژگی‌های راهبرد را این‌چنین برشمرده است:

1- به‌ دور از جزييات

2- سراسر سازمانی

3- به‌ دور از اجرا

با جمع‌بندی تعاریف مختلف می‌توان به یک تعریف عملی و ملموس از راهبرد رسید. بر این اساس می‌توان راهبرد را این‌گونه تعریف نمود:

“راهبرد عبارت است از قاعده کلان تصمیم‌گیری در گستره سازمان و در سراسر افق برنامه.”