سیستم تحویل دارو

نرم‌افزارهای مدیریت امور داروخانه به شکل گسترده‌ای ارائه شده است و در مدیریت خرید و فروش دارو استفاده می‌شود. از آنجا که مدیریت داروخانه یکی از موضوعات مهم و دارای چالش‌های بسیاری است، نرم‌افزار تحویل داروی شرکت فراد به منظور بر طرف کردن این چالش‌ها و مشکلات طراحی و پیاده‌سازی شده است. از جمله کارکردهای این نرم‌افزار عبارت است از:

√ ثبت دارو‌های داروخانه
√ ثبت اطلاعات مشتری و اثر انگشت وی
√ ثبت نسخ دارویی سفارشی
√ تطابق اثر انگشت سفارش‌دهنده و تحویل‌گیرنده دارو
√ فهرست‌های انتظار دارو
√ انواع گزارش‌های مورد نیاز