مشاوره کسب و کار و استارت آپ​

     مشاوره کسب و کار و استارت آپ​

تمامی کسب و کارها در شروع کار یا میانه راه، با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند. کسب و کارها اغلب از خدمات مشاوره مدیریت کسب و کار برای رفع مشکلات و چالش‌ها و همچنین برای پیشبرد فعالیت‌های خود بهره می‌برند. این خدمات به طور ویژه برای کسب و کارهایی مفید هستند که تازه وارد عرصه کسب و کار و صنعت شده‌اند. مشاور کسب و کار در قالب خدماتی نظیر تدوین طرح تجاری، طراحی بوم مدل کسب و کار، مطالعات امکانسنجی و غیره انجام میشود. مخاطبان این نوع خدمت کسب و کارهای کوچک و بزرگ و استارت آپ‌ها هستند.
توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

طرح کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

برنامه راهبردی

مطالعات بازار و امکان سنجی

مطالعات بازار و امکان سنجی

 

تحقیقات و مطالعات بازار

طرح توجیهی و امکان سنجی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

معماری سیستم های کاربردی

تجارت الکترونیک، بازاریابی الکترونیک و …

زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

ساختار سازمانی

بهبود فرآیندهای کسب و کار

مدیریت پروژه