سوابق مطالعاتی و اجرایی شرکت

برخی از کارفرمایان پروژه‎ های شرکت فرادنوآور :

•  قوه قضاییه

•  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

•  سازمان برنامه‌وبودجه کشور

•  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

•  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت نیرو

•  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

•  سازمان تعزیرات حکومتی

•  …

•  شركت تجارت الكترونیك پارسیان

•  معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

•  شركت كنترل ترافیك تهران

•  کانون سردفتران و دفتریاران

•  شركت توانیر

•  پژوهشكده حمل ونقل

•  سازمان بنادر و كشتیرانی

•  سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور

•  …

سوابق مطالعاتی و اجرایی شرکت فرادنوآور

1-1- سوابق مطالعاتی و مشاوره مدیریت

خدمات مطالعاتی و مشاوره مدیریت شرکت فرادنوآور، تمامی سطوح سازمانی از راهبردی تا عملیاتی را شامل می‌شود. سوابق اجرایی شرکت در این حوزه در یک دسته‌بندی کلی شامل مواردی است که در نمودار نشان داده شده است.

طرح جامع فناوری اطلاعات​

• مطالعات تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران، (1396)

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، « طرح مطالعات توسعه زیرساخت فنی»، ناظر، 1393

• قوه قضاییه “طرح جامع فناوری اطلاعات”، مدیریت اجرایی ، 1386

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، “تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات”، مدیریت پروژه، 1386

• شرکت گاز استان خوزستان، “مطالعات توسعه فناوری اطلاعات”، مشاور، 1385

• سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، “مطالعات طرح جامع فناوری اطلاعات”، مدیریت پروژه، 1384

• مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ”طرح مطالعات تفصیلی سند راهبرد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات“، مدیریت هماهنگی، (83- 84)

• وزارت تعاون، ”مطالعات طرح جامع ICT وزارت تعاون“، مسئول کمیته مطالعات فرآیندی و توسعه کاربری ICT، (83-82)

• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ”مطالعات طرح جامع ICT معاونت سینمایی“، مسئول کمیته مطالعات فرآیندی و توسعه کاربری ICT، (83-82)

مطالعات راهبردی​

• مطالعات تدوین برنامه راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1397 تا کنون)

• قوه قضاييه “تهيه برنامه سوم توسعه قضايي”، مديریت اجرايي، 1387

• سازمان صنايع و معادن استان كرمان، “مطالعات استراتژيک تشكيل انجمن پسته”، مديریت پروژه، 1385

• سازمان نظام مهندسک ساختمان استان تهران، “مطالعات استراتژيک”، مديریت هماهنگک پروژه، 1384

• سازمان تربيت‌بدنی، ”طرح مطالعات اجمالی انجمن‌های ورزشي (طرح ادغام انجمن‌ها و فدراسيون‌هاي ورزشی)“، مدیریت طرح، (82)

• سازمان تربيت‌بدنی، ”طرح اولويت‌بندی رشته‌های ورزشی بانوان“، مدیریت طرح، (82)

توسعه سیستم‌ها و روش‌ها​

• مطالعات توسعه سیستم مدیریت پرونده‌های تعزیرات سازمان تعزیرات حکومتی، (1397)

• مطالعات تدوین آیین‌نامه‌های هنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1397)

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «مطالعات آرشیو الکترونیک اسناد ثبتی»، مدیریت پروژه، 1393

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «مطالعات تحلیل ثبت اسناد رسمی»، مدیریت پروژه، 1390

• قوه قضاييه «مطالعات طراحی و تولید خدمات الکترونیک قضایی»، مديریت اجرایی پروژه، 1390

• قوه قضاييه «مطالعات توسعه خدمات الکترونیک قضایی»، مديریت پروژه، 1389
• قوه قضاييه “ارزيابی عملكرد برنامه دوم توسعه قضايی”، مديریت اجرايي، 1387

• قوه قضاييه “طرح نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه”، مديریت پروژه، 1386

• شركت توانير، “مشاوره نظام مديريت پرونده‌های حقوقی”، مديریت پروژه، 1387 تا 1388

• پژوهشكده حمل‌ونقل، ”طراحی نظام اطلاع‌رسانی  وزارت راه و ترابری“، مديریت پروژه، 1388

• پژوهشكده حمل‌ونقل، ”طراح  روش‌ها  به‌کارگیری تجارت الكترونيك در صنعت حمل و نقل“، مديریت پروژه، 1387

• پژوهشكده حمل‌ و نقل، ”طراحی نظام جامع آماری بخش حمل و نقل“، مدیریت فنی طرح، 1388 تا 1390

• پژوهشكده حمل‌ونقل، ”طراحی نظام نظارت و ارزيابی زیر بخش‌های حمل و نقل كشور“، مدیریت طرح، 1387

• سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، “طراحی و ساخت سيستم طرح‌هاي صنعتی”، مديریت پروژه، 1386- 1385

• وزارت نيرو، “تهيه معماری سيستم يكپارچه حفاظت و نگهداري از آب‌های زيرزمينی”، مدیریت طرح، 1385

• صندوق تعاون كشور، ”مطالعات اجمالی توسعه سيستم‌های نرم‌افزاری صندوق تعاون“، مديریت هماهنگی پروژه، (81)

• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ”مطالعات اجمالی توسعه سيستم‌های نرم‌افزاری آموزش فنی و حرفه‌ای“، مديریت هماهنگی پروژه، (80)

بازمهندسی و بهبود فرآیندهای کسب و کار

• مطالعات مستندسازی و تحلیل فرآیندهای معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1397 تا کنون)

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «مطالعات و مستندسازی فرآیندهای مرتبط با خدمات الکترونیک ثبتی»، ناظر، 1394

• شركت شاتل، ”بازمهندسی فرآيندهای فروش پهنای باند با متدولوژی SOA“، مشاور، 1387

• شركت كنترل ترافيك تهران، “مطالعات بهبود فرآيندها و ساختار”، مدیریت طرح، 1385

• شركت تجارت الكترونيك پارسيان، “مطالعات بهبود فرايندها”، مدیریت طرح، 1385

معماری سازمانی

• سازمان بنادر و كشتيرانی، ”طراحي ساختار و تشكيلات“، مديریت تحليل و طراحی، 1387

• سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، “طراحي و بازنگری ساختار سازمانی”، مديریت پروژه، (1384)

1-2- سوابق مربوط به طراحی، تولید و استقرار نرم‌افزار

•  طراحی و نظارت بر سامانه جامع بودجه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور (1397 تا کنون)
•  طراحی و تولید سامانه صدور گواهی امضای الکترونیک کانون سردفتران و دفتریاران (1397)
•  طراحی و تولید پورتال کانون سردفتران و دفتریاران (1397 و 1398)
•  طراحی و تولید سامانه مدیریت اطلاعات سردفتران و دفتریاران کانون سردفتران و دفتریاران (1397 و 1398)
•  همکاری در زمینه تحلیل، طراحی و ساخت سامانه جامع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (1398)
•  همکاری در زمینه تحلیل، طراحی و ساخت نرم‌افزارهای اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ابلاغ سردفتران و دفتریاران، سامانه صدور گواهی امضای الکترونیک، سامانه بخشنامه‌های ثبتی و سامانه پشتیبانی (1389 تا 1397)
•  مشاوره براي راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجيره‌ای خرده‌فروشی 

•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه جامع فروشگاه‌های زنجيره‌ای شهروند

•  همکاری در زمینه تحلیل، طراحی و ساخت نرم‌افزارهای اختصاصی سامانه مديريت پرونده قضايي قوه قضائيه (CMS)

    √ سامانه درخواست، پيگيري و عمليات كارشناسی درخواست عفو يا تخفيف مجازات از طريق درگاه وب خدمات قضايي

    √ سامانه محاسبه و گزارش‌گيري بهره‌وری قضات و كاركنان واحدهاي قضايي

    √ مشاركت در تحليل، طراحی و مستندسازي مراحل تكميلی سامانه مديريت پرونده قضايی (CMS)

•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه جامع فروشگاه‌های زنجيره‌ای اتكا
•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه جامع آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور
•  مديريت پروژه راه‌اندازی سامانه‌هاي عمومی (اداري و مالی) در وزارت تعاون
•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه‌های جامع اداری شركت ملی فولاد ايران
•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه‌های جامع اداری وزارت معادن و فلزات
•  توليد محتوای خدمات اطلاع‌رسانی الکترونيک قضايی (قوه قضاييه)تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فراد نوآور است.

نشانی: تهران – خیابان شهید بهشتی –خیابان کاووسی فر – خیابان باربد – پلاک ۳۰

شماره تماس: ۸۸۵۲۸۱۴۷- ۸۸۵۲۸۱۴۸

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فراد نوآور است.