سوابق مطالعاتی و اجرایی شرکت

برخی از کارفرمایان پروژه‎ های شرکت فرادنوآور :

•  قوه قضاییه

•  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

•  سازمان برنامه‌وبودجه کشور

•  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

•  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت نیرو

•  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

•  سازمان تعزیرات حکومتی

•  …

•  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

•  معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

•  شرکت کنترل ترافیک تهران

•  کانون سردفتران و دفتریاران

•  شرکت توانیر

•  پژوهشکده حمل ونقل

•  سازمان بنادر و کشتیرانی

•  سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

•  …

سوابق مطالعاتی و اجرایی شرکت فرادنوآور

1-1- سوابق مطالعاتی و مشاوره مدیریت

خدمات مطالعاتی و مشاوره مدیریت شرکت فرادنوآور، تمامی سطوح سازمانی از راهبردی تا عملیاتی را شامل می‌شود. سوابق اجرایی شرکت در این حوزه در یک دسته‌بندی کلی شامل مواردی است که در نمودار نشان داده شده است.

طرح جامع فناوری اطلاعات​

• مطالعات تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران، (1396)

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، « طرح مطالعات توسعه زیرساخت فنی»، ناظر، 1393

• قوه قضاییه “طرح جامع فناوری اطلاعات”، مدیریت اجرایی ، 1386

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، “تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات”، مدیریت پروژه، 1386

• شرکت گاز استان خوزستان، “مطالعات توسعه فناوری اطلاعات”، مشاور، 1385

• سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، “مطالعات طرح جامع فناوری اطلاعات”، مدیریت پروژه، 1384

• مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ”طرح مطالعات تفصیلی سند راهبرد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات“، مدیریت هماهنگی، (83- 84)

• وزارت تعاون، ”مطالعات طرح جامع ICT وزارت تعاون“، مسئول کمیته مطالعات فرآیندی و توسعه کاربری ICT، (83-82)

• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ”مطالعات طرح جامع ICT معاونت سینمایی“، مسئول کمیته مطالعات فرآیندی و توسعه کاربری ICT، (83-82)

مطالعات راهبردی​

• مطالعات تدوین برنامه راهبردی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1397 تا کنون)

• قوه قضاییه “تهیه برنامه سوم توسعه قضایی”، مدیریت اجرایی، 1387

• سازمان صنایع و معادن استان کرمان، “مطالعات استراتژیک تشکیل انجمن پسته”، مدیریت پروژه، 1385

• سازمان نظام مهندسک ساختمان استان تهران، “مطالعات استراتژیک”، مدیریت هماهنگک پروژه، 1384

• سازمان تربیت‌بدنی، ”طرح مطالعات اجمالی انجمن‌های ورزشی (طرح ادغام انجمن‌ها و فدراسیون‌های ورزشی)“، مدیریت طرح، (82)

• سازمان تربیت‌بدنی، ”طرح اولویت‌بندی رشته‌های ورزشی بانوان“، مدیریت طرح، (82)

توسعه سیستم‌ها و روش‌ها​

• مطالعات توسعه سیستم مدیریت پرونده‌های تعزیرات سازمان تعزیرات حکومتی، (1397)

• مطالعات تدوین آیین‌نامه‌های هنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1397)

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «مطالعات آرشیو الکترونیک اسناد ثبتی»، مدیریت پروژه، 1393

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «مطالعات تحلیل ثبت اسناد رسمی»، مدیریت پروژه، 1390

• قوه قضاییه «مطالعات طراحی و تولید خدمات الکترونیک قضایی»، مدیریت اجرایی پروژه، 1390

• قوه قضاییه «مطالعات توسعه خدمات الکترونیک قضایی»، مدیریت پروژه، 1389
• قوه قضاییه “ارزیابی عملکرد برنامه دوم توسعه قضایی”، مدیریت اجرایی، 1387

• قوه قضاییه “طرح نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه”، مدیریت پروژه، 1386

• شرکت توانیر، “مشاوره نظام مدیریت پرونده‌های حقوقی”، مدیریت پروژه، 1387 تا 1388

• پژوهشکده حمل‌ونقل، ”طراحی نظام اطلاع‌رسانی  وزارت راه و ترابری“، مدیریت پروژه، 1388

• پژوهشکده حمل‌ونقل، ”طراح  روش‌ها  به‌کارگیری تجارت الکترونیک در صنعت حمل و نقل“، مدیریت پروژه، 1387

• پژوهشکده حمل‌ و نقل، ”طراحی نظام جامع آماری بخش حمل و نقل“، مدیریت فنی طرح، 1388 تا 1390

• پژوهشکده حمل‌ونقل، ”طراحی نظام نظارت و ارزیابی زیر بخش‌های حمل و نقل کشور“، مدیریت طرح، 1387

• سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، “طراحی و ساخت سیستم طرح‌های صنعتی”، مدیریت پروژه، 1386- 1385

• وزارت نیرو، “تهیه معماری سیستم یکپارچه حفاظت و نگهداری از آب‌های زیرزمینی”، مدیریت طرح، 1385

• صندوق تعاون کشور، ”مطالعات اجمالی توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری صندوق تعاون“، مدیریت هماهنگی پروژه، (81)

• سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ”مطالعات اجمالی توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری آموزش فنی و حرفه‌ای“، مدیریت هماهنگی پروژه، (80)

بازمهندسی و بهبود فرآیندهای کسب و کار

• مطالعات مستندسازی و تحلیل فرآیندهای معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1397 تا کنون)

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «مطالعات و مستندسازی فرآیندهای مرتبط با خدمات الکترونیک ثبتی»، ناظر، 1394

• شرکت شاتل، ”بازمهندسی فرآیندهای فروش پهنای باند با متدولوژی SOA“، مشاور، 1387

• شرکت کنترل ترافیک تهران، “مطالعات بهبود فرآیندها و ساختار”، مدیریت طرح، 1385

• شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، “مطالعات بهبود فرایندها”، مدیریت طرح، 1385

معماری سازمانی

• سازمان بنادر و کشتیرانی، ”طراحی ساختار و تشکیلات“، مدیریت تحلیل و طراحی، 1387

• سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، “طراحی و بازنگری ساختار سازمانی”، مدیریت پروژه، (1384)

1-2- سوابق مربوط به طراحی، تولید و استقرار نرم‌افزار

•  طراحی و نظارت بر سامانه جامع بودجه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور (1397 تا کنون)
•  طراحی و تولید سامانه صدور گواهی امضای الکترونیک کانون سردفتران و دفتریاران (1397)
•  طراحی و تولید پورتال کانون سردفتران و دفتریاران (1397 و 1398)
•  طراحی و تولید سامانه مدیریت اطلاعات سردفتران و دفتریاران کانون سردفتران و دفتریاران (1397 و 1398)
•  همکاری در زمینه تحلیل، طراحی و ساخت سامانه جامع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (1398)
•  همکاری در زمینه تحلیل، طراحی و ساخت نرم‌افزارهای اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سامانه ابلاغ سردفتران و دفتریاران، سامانه صدور گواهی امضای الکترونیک، سامانه بخشنامه‌های ثبتی و سامانه پشتیبانی (1389 تا 1397)
•  مشاوره برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی 

•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه جامع فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند

•  همکاری در زمینه تحلیل، طراحی و ساخت نرم‌افزارهای اختصاصی سامانه مدیریت پرونده قضایی قوه قضائیه (CMS)

    √ سامانه درخواست، پیگیری و عملیات کارشناسی درخواست عفو یا تخفیف مجازات از طریق درگاه وب خدمات قضایی

    √ سامانه محاسبه و گزارش‌گیری بهره‌وری قضات و کارکنان واحدهای قضایی

    √ مشارکت در تحلیل، طراحی و مستندسازی مراحل تکمیلی سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS)

•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه جامع فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا
•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه جامع آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
•  مدیریت پروژه راه‌اندازی سامانه‌های عمومی (اداری و مالی) در وزارت تعاون
•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه‌های جامع اداری شرکت ملی فولاد ایران
•  مدیریت فنی پروژه طراحی و ساخت سامانه‌های جامع اداری وزارت معادن و فلزات
•  تولید محتوای خدمات اطلاع‌رسانی الکترونیک قضایی (قوه قضاییه)تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فراد نوآور است.

نشانی: تهران – خیابان شهید بهشتی –خیابان کاووسی فر – خیابان باربد – پلاک ۳۰

شماره تماس: ۸۸۵۲۸۱۴۷- ۸۸۵۲۸۱۴۸

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فراد نوآور است.