دفتر رپرتوار

دفتر رپرتوار در نرم افزار فراد، فهرست کاملی از اشخاص سند را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این بخش کاربران با استفاده از اقلام اطلاعاتی نظیر نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر و غیره می‌توانند شخص مورد نظر خود را جستجو کنند. تعداد اسناد مربوط به هر شخص نیز در این فرم به کاربر نمایش داده می‌شود. همچنین با دوبار کلیک بر روی هر شخص می‌توان به اطلاعات اسناد هر شخص دسترسی داشت. شایان ذکر است اطلاعات دفتر رپرتوار با ثبت یا ویرایش هر سند به صورت خودکار بروز می‌شود.