گزارش ساز پیشرفته

گزارش‌ساز پیشرفته در نرم افزار فراد، امکان ایجاد انواع گزارش‌های پویا و نمودارهای مختلف را برای کاربران با فرمت‌های مختلف فراهم می‌کند. هر یک از کاربران نرم‌افزار فراد می‌توانند نسبت به طراحی گزارش در این بخش اقدام کنند و از موضوعات مورد نیاز در فرم دلخواه خود گزارش تهیه کنند. امکان ذخیره گزارش طراحی شده، ذخیره گزارش در قالب فایل Excel / HTML/ XML/ PDF/ Text، طراحی فرم‌های چاپی متنوع و کاربردی از جمله امکاناتی است که گزارش‌ساز پیشرفته در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر این امکان گروه‌بندی، مرتب‌سازی، فیلترکردن و تعیین سرجمع محاسبات در هر گزارش فراهم است.