جستجوی پیشرفته و یکپارچه اسناد

فرم جستجوی پیشرفته در نرم افزار فراد این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند تا نسبت به جستجوی اسناد با اقلام اطلاعاتی مختلف نظیر اطلاعاتی کلی سند، اصحاب سند، ملک، خودرو و هزینه اقدام کنند. با ورود تمامی اطلاعات اسناد رسمی دفترخانه(اسناد قدیمی، اطلاعات نرم‌افزارهای پیشین و سامانه ثبت آنی) جستجوی پیشرفته را بر روی تمامی اسناد به صورت یکپارچه اعمال کرد. همچنین با ترکیب هر یک از این اقلام اطلاعاتی می‌توان نتیجه جستجو را محدود کرد. نتایج جستجوی پیشرفته را می‌توان در قالب فایل اکسل ذخیره کرد.