نرم افزار بایگانی اطلاعات دفاتر اسناد رسمی فراد

بایگانی اسناد دفاتر اسناد رسمی با نرم افزار فراد

جستجوی اطلاعات مختلف دفاتر اسناد رسمی، اعم از سوابق طرفین یک سند، اسناد تنظیمی متعدد مربوط به یک پلاک ثبتی یا هر موضوع دیگر سند و… در بین اسناد سابق و بایگانی های دفترخانه‌های اسناد رسمی، یکی از ضروریات هر دفترخانه در طول انجام امور روزمره است. از سوی دیگر، سرعت عمل و دقت کافی از ملزومات حایز اهمیت برای سردفتر و متصدی این امر، برای مدیریت بهینه امور به شمار می آید. در این راستا ثبت اطلاعات اسناد قدیمی دفاتر در یک نرم افزار و اسکن پرونده ها و اسناد و ایجاد بایگانی الکترونیک دفاتر اسناد رسمی بسیار راهگشا می باشد. از این رو نرم‌ افزار مدیریت اسناد رسمی فراد، با نگاهی جامع نسبت به تمامی مشکلات فوق الذکر، امکان ذخیره و نگهداری یکپارچه همگی اسناد و سوابق پیشین دفترخانه و اسکن پرونده ها و اسناد را فراهم آورده است. ویژگی‌های فراد در بخش داده‌آمایی و آرشیو الکترونیک اسناد رسمی قدیمی دفاتر به شرح زیر است:

بایگانی اسناد دفترخانه، اسکن و بارگذاری تصاویر پرونده‌ها و اسناد به صورت تکی و دسته‌ای

اسکن پرونده ها و اسناد دفاتر اسناد رسمی

اسکن و بارگذاری تصاویر پرونده‌ها و اسناد به صورت تکی و دسته‌ای

سازگاری با انواع اسکنر

اسکن مستقیم پرونده‌ها و اسناد مربوط به اسناد رسمی

امکان ویرایش تصاویر

امکان ویرایش تصاویر بعد از بارگزاری

بایگانی دفاتر اسناد رسمی

بایگانی دفاتر اسناد رسمی در نرم افزار فراد

امکان داده آمایی اطلاعات دفاتر اسناد رسمی

امکان داده‌آمایی تمامی اقلام اطلاعاتی اسناد پیشین

تکمیل خودکار اطلاعات اشخاص

تکمیل خودکار اطلاعات اصحاب سند (با ورود شماره ملی یا نام و نام خانوادگی)

کنترل های در حین داده آمایی اسناد دفاتر

اقدامات کنترلی برای جلوگیری از اشتباه (شامل کنترل تکراری بودن شماره ترتیب سند و …)

امکان داده‌آمایی و آرشیو الکترونیک توسط چند کاربر

امکان داده‌آمایی و آرشیو الکترونیک هم‌زمان توسط چند کاربر (در نسخه‌های تحت شبکه)