محاسبه هزینه سند

در نرم افزار فراد امکان محاسبه هزینه انواع سند به خصوص اسناد خودرو فراهم شده است. در بخش محاسبه هزینه خودرو، فهرست کامل خودروهای اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی موجود است به سهولت قابل جستجو است. از طرفی تمامی هزینه‌های مربوط به یک سند اعم از حق الثبت، حق التحریر، مالیات ارزش افزوده و غیره به تفکیک محاسبه می‌شود. هزینه انواع اسناد قطعی، وکالت فروش و وکالت تعویض پلاک نیز برای اسناد مربوط به خودرو قابل محاسبه است.