عدم رمزنگاری اسناد

از آنجایی که مالکیت اطلاعات اسناد رسمی متعلق به سردفتران محترم است، در نرم‌افزار فراد هیچ‌گونه رمز گذاری روی این اطلاعات صورت نگرفته است. با انجام این کار حتی در حوزه تبدیل اطلاعات، سعی شده است هیچ گونه حق انحصاری برای نرم‌افزار فراد ایجاد نشود و تمامی اطلاعات در اختیار سردفتران قرار گیرد.