دفترچه تلفن نرم افزار فراد

بخش دفترچه تلفن نرم افزار فراد، به منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات تماس اشخاص مختلفی در نرم افزار فراد گنجانده شده است. در این فرم کاربران می‌توانند نسبت به ثبت، و ……..