اسکن سریع اسناد

اسکن سریع. یک از قابلیت‌های نرم‌افزار فراد، امکان اتصال به اسکنرهای پرسرعت است. با این کار این امکان برای کاربران فراهم شده تا با بکارگیری جدیدترین ترین …