سیستم مدیریت اسناد رسمی فراد

امکانات سیستم مدیریت اسناد رسمی فراد در یک نگاه

نرم‌افزار مدیریت اسناد رسمی فراد، امکان ذخیره و نگهداری یکپارچه اطلاعات اسناد رسمی موجود در بایگانی‌های فیزیکی، نرم‌افزارهای قدیمی و سامانه ثبت آنی را فراهم می‌کند. پراکندگی اطلاعات اسناد در این سه محل علاوه بر بروز چالش‌های مربوط به نگهداری اسناد، باعث مشکل در دسترسی سریع و آسان به اطلاعات آن‌ها شده است. در نرم‌افزار فراد امکان اسکن و ثبت اسناد قدیمی و تشکیل بایگانی الکترونیک اسناد، تبدیل اطلاعات نرم‌افزارهای پیشین دفترخانه‌ها (شامل طلیعه، پارس تیراژه ویندوزی-DOS، مهرافزار و…) و انتقال اطلاعات اسناد ثبت شده در ثبت آنی فراهم شده است.

بایگانی الکترونیک (اسکن پرونده ها و اسناد قدیمی و ثبت اطلاعات)

امکان داده‌آمایی تمامی اقلام اطلاعاتی اسناد پیشین اسکن و بارگذاری تصاویر پرونده‌ها و اسناد اسکن مستقیم پرونده‌ها و اسناد مربوط به اسناد رسمی

تبدیل اطلاعات نرم افزارهای قدیمی دفترخانه

تبدیل و انتقال اطلاعات نرم‌افزارهای قدیمی امکان ویرایش و تکمیل اطلاعات اسناد بعد از تبدیل امکان اسکن پرونده‌ها و اسناد مربوط به اطلاعات تبدیل‌شده

انتقال اطلاعات اسناد تنظیم شده در ثبت آنی

بارگذاری اطلاعات اسناد ثبت شده در ثبت آنی امکان ذخیره‌سازی و نگهداری PDF سند به صورت خودکار ممانعت از ویرایش اطلاعات اسناد بارگذاری شده از ثبت آنی

سایر امکانات سیستم مدیریت اسناد رسمی فراد
سایر امکانات سیستم مدیریت اسناد رسمی فراد
ویدیوهای نرم افزار فراد

   تصویر برداری هوشمند از اشخاص سند در دفترخانه، بدون دخالت کاربر و بدون حتی یک کلیک!!!!

از فراد بیشتر بدانیم​

دانلود مستندات نرم افزار فراد