انتقال اطلاعات اسناد ثبت شده در ثبت آنی​

امکان فراخوانی اطلاعات اسناد ثبت شده در ثبت آنی:

عدم دسترسی آسان و همیشگی به اطلاعات (به علت برخط بودن سامانه ثبت آنی)، دشواری در نگهداری نسخه PDF اسناد (به عنوان یک تکلیف قانونی)، عدم امکان نگهداری بانک اطلاعات سوابق اسناد ثبت شده در ثبت آنی در محل دفترخانه از جمله چالش‌های دفاتر اسناد رسمی است. از این رو نرم‌افزار مدیریت اسناد رسمی فراد، با نگاهی جامع نسبت به تمامی مشکلات فوق الذکر، امکان انتقال اطلاعات اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آنی را فراهم نموده است. همچنین ذخیره سازی خودکار نسخه PDF اسناد در نرم افزار فراد امکان پذیر می باشد.

انتقال اطلاعات اسناد ثبت شده در ثبت آنی

امکان فراخوانی اطلاعات اسناد ثبت شده در ثبت آنی به نرم افزار فراد توسط سردفتر

ذخیره‌ و نگهداری نسخه الکترونیک سند

امکان ذخیره‌سازی و نگهداری PDF سند به صورت خودکار، تکی و دسته‌ای

کنترل عدم ویرایش اسناد ثبت آنی

ممانعت از ویرایش اطلاعات اسناد بارگذاری شده از سامانه ثبت آنی

امکان اسکن پرونده‌ها و اسناد

امکان اسکن پرونده‌ها و اسناد مربوط به ثبت آنی