مطالعات توسعه‌ای سامانه مدیریت پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی (CMS)

مطالعات توسعه‌ای سامانه مدیریت پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی (CMS)...​

  • تاریخ شروع: سال ۱۳۹۷
  • طراحی و ساخت سامانه اطلاعات مدیریت (MIS)
  • طراحی و ساخت داشبوردهای مدیریتی
  • طراحی سرویس‌های الکترونیک تبادل اطلاعات
  • طراحی بانک اطلاعات محکومین
  • طراحی ابلاغ الکترونیک
  • ارائه پیشنهادهای تکمیلی و اصلاحی سامانه مدیریت پرونده‌های تعزیرات
  • • …