نرم‌افزار مدیریت اسناد رسمی فراد

نرم‌افزار مدیریت اسناد رسمی فراد

  • تاریخ شروع: سال ۱۳۹۶
  • ذخیره و نگهداری یکپارچه اطلاعات اسناد رسمی
  • تصویربرداری هوشمند از اصحاب سند
  • آرشیو الکترونیک اسناد رسمی
  • تبدیل اطلاعات نرم‌افزارهای قدیمی
  • ..…