تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران و طراحی و ساخت نرم‌افزارهای تخصصی

تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران و طراحی و ساخت نرم‌افزارهای تخصصی

  • تاریخ شروع: سال ۱۳۹۶
  • تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات (IT Master plan)
  • طراحی و ساخت سامانه صدور گواهی امضای الکترونیک
  • طراحی و ساخت سامانه مدیریت اطلاعات سردفتران و دفتریاران
  • ..…