طراحی و نظارت بر سامانه جامع بودجه‌ ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور

طراحی و نظارت بر سامانه جامع بودجه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور

  • تاریخ شروع: ۱۳۹۷
  • نظارت بر ساخت و راه‌اندازی سامانه‌ اطلاعات پایه
  • نظارت بر ساخت و راه‌اندازی سامانه‌ لایحه
  • نظارت بر ساخت و راه‌اندازی سامانه‌ ابلاغ
  • نظارت بر ساخت و راه‌اندازی سامانه‌ تخصیص
  • نظارت بر ساخت و راه‌اندازی سامانه‌ مبادله موافقت‌نامه
  • نظارت بر ساخت و راه‌اندازی سامانه‌ شرکت‌های دولتی
  • ..…